הקהילה בפייסבוק

הבית לאנשים רגישים מאוד הורים לילדים רגישים מאוד .  קהילת אנשים רגישים מאוד  אנשים רגישים מאוד – שיחות נפש  אנשים רגישים – שיחות נפש ועזרה חינמית  אנשים רגישים מאוד – מפגשים, סדנאות ופרסומים